Szkolenia dot. rozliczania projektów EFS w ramach RPO – Lubuskie 2020 – Zielona Góra, 22.11.2019 r. i Gorzów Wielopolski, 27.11.2019 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza na szkolenia dla beneficjentów, a w szczególności dla nowych beneficjentów, które odbędą się 22 listopada 2019 r. w Zielonej Górze oraz 27 listopada 2019 r. w Gorzowie Wielopolskim.

O szkoleniach

Szkolenia skierowane są do beneficjentów, a w szczególności dla nowych beneficjentów, którzy realizują projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Podczas szkoleń przekazane zostaną informacje dotyczące rozliczania projektów współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Omówione zostaną:

  • umowa o dofinansowanie w wybranych zapisach dotyczących rozliczania projektów, a także w kwestii wprowadzania zmian do projektu harmonogram płatności,
  • obsługa SL2014 w zakresie logowania i obsługi,
  • komunikacja przez SL2014 z Instytucją Zarządzającą,
  • wniosek o płatność wraz z poszczególnymi jego elementami,
  • monitoring uczestników projektu,
  • baza personelu zaangażowanego w realizację projektu,
  • zamówienia publiczne w SL2014.

Szkolenia odbędą się:

  • 22 listopada 2019 r. w Zielonej Górze w godz. 9:45-14:30 w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (salka konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
  • 27 listopada 2019 r. w Gorzowie Wielopolskim w godz. 9:45-14:30 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala nr 216, II piętro). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. szkoleniach prosimy o wypełnienie formularzy dostępnych pod linkami zamieszczonymi poniżej.

więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz