Realizacja Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2020.


Estrada Rzeszowska zaprasza firmy a także organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składania ofert na kompleksową realizację projektów artystycznych, które wejdą w skład programu festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2020.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz