Nabór wniosków o dofinansowanie na wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020
 OGŁASZA KONKURSnr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K02/19w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy

Konkurs dotyczy:

  • I Typ – wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych;
  • II Typ  –  dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
  • Kategoria interwencji:

106 – Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz