Powstaje gorzowski magazyn fantasy „LandsbergON”. Dołącz do redakcji!

Dzięki dotacji z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przygotowujemy pierwszy gorzowski półrocznik fantasy – „LandsbergON”. Magazyn zawierać będzie opowiadania z gatunku science-fiction, fantasy i horror pisane przez gorzowskich twórców (również tych, którzy nie mieszkają już w Gorzowie, lub nigdy nie mieszkali a czuja się związani, bo tutaj np. uczą się albo mają rodzinę i odwiedzają nasze miasto. Najważniejsza jest miłość do Gorzowa i poczucie związku z naszym miastem) i nawiązujące do naszego miasta i okolic (nawiązanie do Gorzowa nie musi być ścisłe, w opowiadaniu może pojawiać się nazwa „Gorzów”, „Landsberg”, „Miasto na Siedmiu Wzgórzach”, może pojawiać się jakiś element charakterystyczny dla Gorzowa. Element gorzowski można pominąć w recenzjach i felietonach. W przypadku braku takich elementów w opowiadaniu zachęcamy do jego przesłania a my w redakcji pomożemy Wam w tym aby tekst promował Gorzów i okolice).

Dla nowych tekstów wprowadzamy limit 4 stron formatu a4. Dla dłuższych przewidujemy możliwość publikacji w odcinkach, w kilku numerach. Zapraszamy do udziału także debiutantów. Do tekstów prosimy dołączać notkę bibliograficzną, w której będzie również mowa o związkach autora z Gorzowem.

Więcej kliknij TUTAJ

Bezpiecznie z DHL WYGRAJ DOFINANSOWANIE DO PROJEKTU Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO

Celem konkursu jest promowanie projektów, działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce.

  • Masz pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach?
  • Wiesz, jak skłonić kierowców do zdjęcia nogi z gazu?
  • Chcesz wdrożyć innowacyjne rozwiązanie, które pomoże pieszym lub rowerzystom, ale nie masz na to funduszy?

Teraz to możliwe, wystarczy wziąć udział w konkursie i wygrać dofinansowanie do realizacji projektu!

DHL Parcel Polska przeznaczy grant w wysokości 50 000 zł na realizację projektu, który zwycięży w konkursie “Bezpiecznie z DHL”.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w dniu 25 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego  Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 150.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.Oferty z dopiskiem “Otwarty konkurs ofert na rzecz seniorów” należy złożyć do dnia18 lipca 2019 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7  .

Więcej informacji kliknij tutaj

Program “Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” zmierza do stworzenia warunków dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego/powiatowego, pozwalających na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu osób niepełnosprawnych.

Program realizuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Celem programu:

jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Czytaj dalej

Fundacja BGK organizuje nabór do programu Na dobry początek! Czas start!


Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji.
Jeśli chcesz pomagać dzieciom z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, wyrównywać szanse edukacyjne i przy okazji umożliwić nauczycielom podniesienie swoich kompetencji, to koniecznie dołącz do nas i zgłoś swój pomysł! 

Więcej informacji kliknij TUTAJ