Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „SKAUT

PROGRAM „SKAUT” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2019 roku przeznacza się kwotę 2 000 000 zł.

Główne cele programu:

1) wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w sporcie, Czytaj dalej