Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „SKAUT

PROGRAM „SKAUT” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2019 roku przeznacza się kwotę 2 000 000 zł.

Główne cele programu:

1) wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w sporcie,

2) stworzenie systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami sportowymi,

3) wsparcie klubów sportowych w pozyskiwaniu dzieci i młodzieży do sportu niezależnie od statusu materialnego rodziców/opiekunów prawnych,

4) uzyskanie informacji o statusie sprawności fizycznej uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,

5) przeprowadzenie testów prób sprawności fizycznej,

6) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego w zakresie działań aktywizujących w obszarze sportu dzieci i młodzieży,

7) identyfikacja jednostek uzdolnionych ruchowo poprzez stosowanie narządzi badawczych oraz obserwacji lekcji wychowania fizycznego i zawodów sportowych dzieci i młodzieży,

8) promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz