Granty wyjazdowe dla NGO z programem RITA

Polskie organizacje pozarządowe w realizacji swoich projektów z partnerami z innych krajów często spotykają się z wyzwaniem znalezienia środków na wyjazdy zagraniczne.

Wyjazd do partnera w ramach projektu to nie problem, ale inne wizyty np. w związku z planowaniem projektu, podsumowaniem jego rezultatów czy udział w zagranicznych konferencjach, które również są potrzebne, pomagają wzmacniać i rozwijać partnerstwo, często związane są z kosztami, które przychodzi opłacać z własnej kieszeni.

Program RITA wychodzi naprzeciw tym potrzebom i stwarza możliwość wyjazdu polskich reprezentantów NGO do krajów objętych programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami i uczestniczkami projektu mogą być osoby, które:

  1. Są absolwentami szkoły wyższej (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu); lub
    Uzyskały absolutorium (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu); lub
    Są na ostatnim roku studiów wyższych;
  2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Więcej informacji kliknij TUTAJ