Nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego

Nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa Lubuskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1), 2), 4) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatówna członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na IV kadencję.

Zasady zgłaszania kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego określa uchwała nr 43/655/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

Termin i warunki przesyłania zgłoszeń: Czytaj dalej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza NABÓR WNIOSKÓW POPC 2.3.2 – KULTURA (IV NABÓR)


Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach 
Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w terminach:

Runda pierwsza – od 12 sierpnia do 30 września 2019 r.; Czytaj dalej