Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych.


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza osoby zatrudnione w podmiotach ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwach społecznych (PS) do udziału w projekcie pt. „Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych„

Głównym celem projektu  jest przygotowanie kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, takich jak: spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, fundacje i stowarzyszenia do wdrażania zmian służących rozwojowi własnych instytucji i organizacji oraz przygotować do wyzwań, które niesie zarówno sfera pożytku publicznego jak i gospodarka rynkowa.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ćwierć wieku wspierania przedsiębiorców przez Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie


W tym roku swoje 25-lecie obchodzi Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Powstałe w 1994 roku ma na koncie wiele projektów, które miały znaczący wpływ na rozwój gospodarczy dawnego województwa gorzowskiego.
Jego misją od początku było podejmowanie działań inspirujących, wspomagających osoby bezrobotne w tworzenie małych własnych firm, promowanie lokalnej przedsiębiorczości oraz stworzenie systemu wsparcia. Z biegiem lat misja ta została wzbogacona o wdrożenie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw krajowych i europejskich programów pomocowych, a także o rozwój przedsiębiorczości społecznej. – Nasze stowarzyszenie było jedną z pierwszych instytucji otoczenia biznesu, której cele statutowe wiązały się z procesem restrukturyzacji gospodarki ówczesnego województwa gorzowskiego – mówi Tadeusz Kałuziak, prezes SWMP.

Więcej o tej uroczystości i SWMP znajduje się na stronie http://www.swmpdobiegniew.pl/12-start/99-cwierc-wieku-wspierania-przedsiebiorcow.html

Więcej zdjęć znajduje się w galerii