Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych.


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza osoby zatrudnione w podmiotach ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstwach społecznych (PS) do udziału w projekcie pt. „Podyplomowe studia menadżerskie i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym dla pracowników PES i przedsiębiorstw społecznych„

Głównym celem projektu  jest przygotowanie kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, takich jak: spółdzielnie socjalne, spółki non profit, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, fundacje i stowarzyszenia do wdrażania zmian służących rozwojowi własnych instytucji i organizacji oraz przygotować do wyzwań, które niesie zarówno sfera pożytku publicznego jak i gospodarka rynkowa.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz