Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w dniu 25 czerwca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego  Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 150.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł.Oferty z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na rzecz seniorów” należy złożyć do dnia18 lipca 2019 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7  .

Więcej informacji kliknij tutaj

Dodaj komentarz