Porady. Co musi zrobić organizacja pozarządowa do końca roku

Jako działacze trzeciego sektora zastanawiacie się, czy zrobiliście wszystko, co powinno być zrobione zgodnie z obowiązującymi wymogami na koniec roku? Przypominamy, czego należy dopilnować, aby spokojnie wejść w Nowy Rok w organizacji pozarządowej.

Przede wszystkim zapłać należne składki i podatki urzędom oraz sprawdź czy nie masz zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Ureguluj wszystkie zobowiązania, w tym grudniowe wynagrodzenia wypłacane z pieniędzy publicznych. Wydaj pieniądze z dotacji i sprawdź ich prawidłowość wydatkowania, jeżeli były zmiany w kosztorysie – poproś grantodawcę o aneks do umowy.

Organizacje prowadzące działalność odpłatną powinny zwrócić uwagę czy koszty i przychody się bilansują.

Warto zrobić inwentaryzację kasy i zweryfikować salda kont bankowych, czy stan kasy jest zgodny z raportem kasowym oraz stan konta z wyciągami bankowymi. Ponadto zweryfikuj salda rozliczeń ze współpracownikami i kontrahentami. Stowarzyszenia powinny zadbać o wpływ składek członkowskich, a Fundacje wysłać do ministra sprawozdanie z działalności za poprzedni rok.

Dodaj komentarz