Konkurs. Bon na innowacje dla MŚP

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze ogłosiła konkurs
w ramach Projektu pt. „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

Wnioski mogą składać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które w momencie składania wniosku o Bon prowadzą działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru KRS lub CEIDG.

Bon może zostać udzielony na pokrycie kosztów usługi projektów badawczych tzw. małej skali oraz a także na pokrycie kosztów usługi doradczej.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są linkiem.

Dodaj komentarz