Konkurs. Od wykluczenia do aktywizacji

Startuje program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo „Od wykluczenia do aktywizacji”. W 2019 roku na konkursy w ramach tego programu przeznaczono 3,34mln. Udział w konkursach wziąć mogą jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.

W ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji” przeprowadzane są cztery konkursy:
1) Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej,
2) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej,
3) Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,
4) Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są linkiem.

Dodaj komentarz