Konkurs. Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Konkurs dotyczy opracowania pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie. Z uwagi na okoliczności został wydłużony termin naboru wniosków w ramach niniejszego konkursu do dnia 10.01.2019 r. do godziny 14.00.

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są linkiem.

Dodaj komentarz