Lubuskie ma Strategię Rozwoju do 2030 roku.

Lubuskie ma Strategię Rozwoju do 2030 roku.

Radni województwa przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego z perspektywą do 2030 roku. Założenia Strategii omówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. Cel główny to: inteligentne gospodarowanie potencjałami regionu dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, spójności społecznej i przestrzennej oraz wysokiej jakości życia mieszkańców. – Wizja i cel główny zgodne są z programami rządowymi i ukierunkowaniem polityki spójności. Na podstawie Strategii będziemy pisać Regionalny Program Operacyjny i inne programy branżowe, które będą narzędziami do wykonania Strategii – podkreślała E. Polak.

  1. Inteligentna, zielona gospodarka regionalna
  • Będziemy się starali wykorzystać infrastrukturę, której wcześniej nie mieliśmy. Nie mieliśmy wcześniej infrastruktury naukowo-badawczej. Teraz mamy parki naukowo-technologiczne, gdzie skutecznie może odbywać się transfer wiedzy do biznesu, budujemy Park Technologii Kosmicznych i planujemy zbudować inkubator przedsiębiorczości. Stawiamy na wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej, a także na rozwój potencjałów turystycznych, ekologiczne rolnictwo i rozwój zielonej gospodarki – wyjaśniła marszałek Polak.
  1. Region silny w wymiarze społecznym oraz bliski obywatelowi
  • Postawimy na rozwój szkolnictwa oraz opieki nad najmłodszymi. Opieką otoczymy także seniorów. Chcemy zapewnić wysoką jakość i dostępność usług medycznych, bo to jest najważniejsze dla mieszkańców. Nie ma rozwoju gospodarczego bez kultury, więc tym obszarem też się zajmiemy. Będziemy kontynuować realizację budżetów obywatelskich – poinformowała marszałek.
  1. Integracja przestrzenna regionu
  • Lubuskie postawi na modernizację infrastruktury komunikacyjnej i transportowej, a także budowanie sieci teleinformatycznej. Będziemy realizować projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu. W planach jest także realizacja działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i publicznego, rozwój metropolii oraz wzmocnienie roli miast średnich, a także obszarów wiejskich – wyjaśniła E. Polak.
  1. Region atrakcyjny, efektywnie zarządzany i otwarty na współpracę
  • Lubuskie będzie rozwijać współpracę międzyregionalną i transgraniczną, rozwijać usługi i kompetencje cyfrowe. Będziemy dbać o atrakcyjny wizerunek województwa i wzmacniać markę Lubuskie – wyjaśniła marszałek.
    Zapisy w Strategii są otwarte i nie wykluczają realizacji żadnej ze zgłoszonych przez radnych inwestycji – podsumowała marszałek Elżbieta Anna Polak.
https://lubuskie.pl/wiadomosci/16204/lubuskie-ma-strategie-rozwoju-do-2030-roku

Dodaj komentarz