Dotacje na edukację historyczną, patriotyczną i obywatelską w ramach programu PATRIOTYZM JUTRA (3.840.000 zł.)

Niniejszy program grantowy służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski. Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • Samorządowe instytucje kultury
 • Organizacje pozarządowe
 • Koła gospodyń wiejskich.
 • Spółdzielnie socjalne
  Wysokość wsparcia do 90%, 5.000 – 70.000 zł.
  Czas trwania projektu: 02.02 – 02.12.2021
  Termin składania wniosków: 3 marca 2021
  Źródło / Więcej informacji:
  https://muzhp.pl/pl/c/2429/ruszyla-xiii-edycja-programu-grantowego-patriotyzm-jutra
  Kontakt: Aneta Stawińska, aneta.stawinska@muzhp.pl, T: 22 211 90 72
  Małgorzata Lewińska, malgorzata.lewinska@muzhp.pl, T: 22 211 90 10

Tarcza Antykryzysowa 7.0 – wsparcie dla spółdzielni socjalnych

Tarcza antykryzysowa 7.0 zmieniła zasady udzielania niektórych form wsparcia dostępnych dla przedsiębiorców działających w określonych branżach oraz wydłużono terminy ubiegania się o przyznanie środków finansowych. Spółdzielnie socjalne (których zdecydowana działalność mieści się w określonych rozporządzeniem Rady Ministrów kodach PKD) będą mogły skorzystać z trzech instrumentów:

 • świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy
 • dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 • zwolnienie z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
  W każdym przypadku dostęp do wsparcia uzależniony jest od wykazania spadku przychodów, w rozumieniu przepisów podatkowych o co najmniej 40 proc. Wniosek w formie elektronicznej należy kierować do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie do 31 marca 2021 r.

Więcej na temat poszczególnych instrumentów wsparcia:
https://publicystyka.ngo.pl/mrips-spoldzielnie-socjalne-ze-wsparciem-w-ramach-tarczy-antykryzysowej
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza