Polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami przyjęta przez Radę Ministrów.

Kompleksowy i obszerny dokument o charakterze strategicznym – Rada Ministrów przyjęła dzisiaj pierwszą polską Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. – Strategia będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami to rozwiązania systemowe, ale też kierowanie większego strumienia pieniędzy na wsparcie tej grupy – wzrost renty socjalnej, zasiłku pielęgnacyjnego czy świadczeń pielęgnacyjnych.
Prace nad Strategią na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami zostały zapoczątkowane pod koniec 2016 r. W 2020 r. Strategia została znacząco rozszerzona i skonkretyzowana. Przeanalizowano ponad 1600 stron uwag w ramach konsultacji społecznych, a robocza wersja Strategii uzyskała wstępną akceptację ze strony Komisji Europejskiej.

 • Przyjęta dzisiaj przez Radę Ministrów pierwsza polska Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to kompleksowy dokument, który będzie mapą drogową polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zależy nam przede wszystkim na włączeniu osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, na stworzeniu przestrzeni prawdziwie dostępnej dla każdego – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Na ich podstawie sformułowano szereg działań strategicznych, które następnie pogrupowano i podzielono na obszary priorytetowe Strategii:
  I. Niezależne życie
  II. Dostępność
  III. Edukacja
  IV. Praca
  V. Warunki życia i ochrona socjalna
  VI. Zdrowie
  VII. Budowanie świadomości
  VIII. Koordynacja
  więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/pierwsza-polska-strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami