Wspomóż działania Banku Żywności!

Wspomóż działania Banku Żywności!

„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu” Ta myśl Konfucjusza idealnie pasuje do Krystyny Rogacewicz, dyrektora Banku Żywności w Gorzowie Wlkp., między innymi laureatki nagrody „Człowiek Człowiekowi.”
Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. jest jednym z 31 banków żywności w Polsce, zrzeszonych w Federacji Polskich Banków Żywności i są Fundacją posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego. Prezesem fundacji jest Augustyn Wiernicki. Gorzowski Bank należy do międzynarodowej sieci banków żywności Unii Europejskiej realizujących programy pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności niektórych obszarów/regionów Europy. Bank jest jedynym w województwie lubuskim, ma rangę banku wojewódzkiego, dlatego dociera z pomocą żywnościową do potrzebujących wsparcia z terenu całego województwa lubuskiego oraz z południa województwa zachodniopomorskiego.
Jak piszą na swojej internetowej stronie – oficjalnie działają od 24 października 2007 roku, kiedy to zostali zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast faktycznie ich historia zaczęła się wiele lat wcześniej – pod koniec lat 90-tych, zaistnieli w Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Z czasem, z uwagi na ogrom działań w zakresie pomocy żywnościowej, Stowarzyszenie postanowiło wyodrębnić się ze swoich struktur, powołując fundację Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. wsparł ich działalność przekazując w dzierżawę budynek przy ul. Chopina o pow. ca. 1 200 m2, z przeznaczeniem na magazyn żywności. Tyle historii…
Jak działa gorzowski Bank Żywności?
Głównie pozyskuje żywność z dostępnych źródeł, niejednokrotnie ratując ją od zmarnowania np. z uwagi na bliski termin przydatności do spożycia itp. Organizują w całym województwie cykliczne zbiórki żywności wśród klientów sklepów wielko powierzchniowych oraz uczestniczą w redystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021.
Ale to nie jedyny program, w który gorzowski Bank jest zaangażowany. Krystyna Rogacewicz jest również koordynatorem Programu Pomoc Żywnościowa pochodząca z Agencji Rezerw Materiałowych, a przekazaną w ramach Konwoju Wsparcia Seniorów.
Wszystkie działania pomocowe Bank realizuje z pomocą organizacji partnerskich, których aktualnie jest blisko 50. Organizacje te prowadzą dystrybucję żywności dostarczonej przez Bank Żywności bezpośrednio do rodzin i osób potrzebujących wsparcia.
W ciągu roku z systematyczną pomocą żywnościową, w ilości ok. 1 500,00 ton, docierają do blisko 30 tysięcy osób. Te liczby robią wrażenie prawda?
Podsumowując
Banki Żywności są stałymi ogniwami między tymi, którzy przekazują żywność i tymi, którzy dzielą ją wśród osób potrzebujących:

 • odbierają żywność od rolników, przedsiębiorców i ze sklepów;
 • przechowują ją w magazynach, chłodniach i mroźniach albo przekazują natychmiast, jeśli jest to jedzenie, które ma krótki termin przydatności do spożycia;
 • dostarczają żywność organizacjom pomocowym, które prowadzą jadłodajnie, noclegownie, albo po prostu wydają potrzebującym paczki z jedzeniem.
  A potrzeby tego rodzaju działań w Polsce są dużo większe. Jak mówi Marek Borowski z Federacji Polskich Banków Żywności – około 4,1 mln ludzi żyje poniżej ustawowej granicy ubóstwa, z czego 1,6 mln w ubóstwie skrajnym. Misją i celem Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz nieodpłatne wspieranie pozyskaną żywnością najbardziej potrzebujących zmniejszając obszary niedożywienia w regionie lubuskim
  Bank Żywności mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52, pawilon 14
  Telefon komórkowy: 785 203 530
  e-mail: fbz.gorzow@wp.pl

Dodaj komentarz