OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT “Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne”

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „UOKiK”) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne”

1.   Rodzaj zadania publicznego: upowszechnianie i ochrona praw konsumentów – działania edukacyjne.

2.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 415 000 zł. Czytaj dalej