“Włącznik Innowacji Społecznych”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie ma przyjemność zaprosić na bezpłatne warsztaty w ramach projektu PO WER pn. „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Celem warsztatów  jest wsparcie uczestników w skutecznym aplikowaniu o granty przyznawane na innowacje społeczne w ramach projektu „Włącznik Innowacji Społecznych” w odpowiedzi na uruchomioną I turę naboru. 

Warsztat dedykowany jest wszystkim tym, którzy dostrzegają konieczność niwelowania nierówności społecznych i chcą działać na rzecz zmiany sytuacji osób dyskryminowanych i marginalizowanych. Wypracowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoli na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Czytaj dalej