Drzwi LOWES pozostają dla Państwa otwarte, jednak dbajmy o wzajemne zdrowie.

W związku z zaostrzeniem się Pandemii Covid-19  informujemy, iż jesteśmy zobowiązani wprowadzić pewne zmiany w codziennej pracy LOWES . Pozostajemy do Państwa dyspozycji, jednak prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie. Drzwi LOWES pozostają dla Państwa otwarte, jednak dbajmy o wzajemne zdrowie.

Dokumenty, pisma i podania prosimy składać w formie papierowej za pomocą operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl

 Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej LOWES w zakładce KONTAKT kliknij TUTAJ telefon do siedziby LOWES 95 738 00 61

Stypendia artystyczne

31 października br. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Prezydent Miasta zaprasza osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami do składania wniosków o przyznanie stypendium. Stypendia przyznawane są twórcom, artystom w dziedzinach takich jak: taniec, muzyka, film, teatr, literatura, sztuki wizualne i opieka nad zabytkami, a także osobom zajmującym się upowszechnianiem kultury, animacją i edukacją kulturalną, zarządzaniem kulturą orazwspieraniem rozwoju kadr kultury. Kandydat może uzyskać stypendium o wartości od 1.000 do 12.000 zł netto. Przypominamy, że wniosek o przyznanie stypendium na 2021 r. należy wypełnić i złożyć w terminie do 31 października 2020 r. na odpowiednim formularzu bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ulicy Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. lub drogą pocztową.

Więcej informacji kliknij TUTAJ