Stowarzyszenie BAZA Śląska 58 wystąpiło w Radio Plus Gorzów!

Stowarzyszenie BAZA Śląska 58 w Radio Plus Gorzów! opowiedziało Podczas audycji o swojej działalności związanej z dostarczaniem świeżych i ekologicznych warzyw i owoców wprost do klienta. Jesteście zainteresowani tego typu usługami? Zapraszamy do korzystania z ich usłughttp://www.baza58.pl/telefon: 668 169 753

Zdjęcie zaczerpnięte ze strony Facebookowej Radia Plus kliknij TUTAJ

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP. Chcąc przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego, a także szerokorozumianej gospodarki – Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanowiła wesprzeć organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej została wybrana operatorem krajowym Programu Ministerstwa Sportu „Sportowe Wakacje+”. Dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu budżet programu Fundacji  „Sportowe wakacje z Fundacją LOTTO” wzrósł do 10 mln. zł, co oznacza, że dwukrotnie więcej organizacji może liczyć na otrzymanie dofinansowania na zorganizowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Konkurs zakłada promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach. Czytaj dalej