Wakacyjna zbiórka ratująca życie


W czwartek, 23 lipca, od 09:00 do 14:00 po raz kolejny z inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak organizujemy epidemiczną akcję zbiórki krwi. Czerwony krwiobus stanie na parkingu przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze. – Krew to jedyny “lek”, którego nie da się wyprodukować w sposób sztuczny. Jedna jednostka krwi może uratować życie nawet trzem osobom! Podziel się więc bezcennym darem – zachęca marszałek. Tym bardziej, że lubuskie szpitale apelują o wsparcie.

więcej informacji kliknij TUTAJ

PUP NABÓR WNIOSKÓW – POŻYCZKA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Informujemy,  że Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. rozpoczął  nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub  statutowej :

–   organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

     pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

     lub
–   podmiotu, o którym mowa mowa w art. 3 ust. 3ww. ustawy tj.:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła   Czytaj dalej

Darmowe pływanie na Słowiance


Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka przygotowało wakacyjną ofertę dla gorzowian; możliwość bezpłatnego korzystania z basenów dwa razy w tygodniu po dwie godziny.
 
– Zdecydowaliśmy z panem prezydentem Wójcickim, że środki z budżetu miasta, które mieliśmy na powszechną naukę pływania, a baseny były zamknięte z powodu pandemii 86 dni, przeznaczymy na darmowe pływanie dla gorzowian – poinformowała prezes Słowianki Joanna Kasprzak-Perka.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Wiele tarczy – jeden szczytny cel


Dzięki różnorodnemu wsparciu finansowemu podmioty ekonomii społecznej mogą stawić czoła gospodarczym skutkom koronawirusa i ratować miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pandemia koronawirusa wpłynęła  na funkcjonowanie wielu podmiotów ekonomii społecznej. Liczne obostrzenia w codziennym funkcjonowaniu oraz zamrożenie gospodarki spowodowały, że wiele podmiotów mogły mieć problemy z utrzymaniem płynności finansowej, wypłatą wynagrodzeń, czy świadczeniem tak ważnych i użytecznych usług społecznych.

Tymczasem podmioty ekonomii społecznej to organizacje, które nie są nastawione na zysk. Prowadzą działalność w celach społecznych. Należą do nich m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, czy warsztaty terapii zajęciowej.

Dzięki specustawie podmioty te mogą korzystać z instrumentów tarczy antykryzysowej, a to oznacza, że  mogą nadal prowadzić swoją działalność i chronić utworzone miejsca pracy, tym bardziej cenne, gdyż w wielu przypadkach są to miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących obecnie w najtrudniejszej sytuacji – takim jak osoby niepełnosprawne, bezrobotni oraz seniorzy. Czytaj dalej