„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP. Chcąc przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego, a także szerokorozumianej gospodarki Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wesprzeć organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Konkurs zakłada promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach,

Konkurs jest realizowany w terminie od 3 lipca do 31 października 2020 r.
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu, a dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków.W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.Termin zakończenia konkursu może ulec zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na jego realizację. Czytaj dalej

Dodatkowe środki na politykę społeczną


W województwie lubuskim, w ramach funduszy europejskich realizowanych jest szereg programów społecznych. Na tej liście znajdują się m.in. projekty „Poznaj nowy świat dla seniorów” i „Efekt Synergii…”, których budżety dzisiaj zwiększono. Zarząd województwa przyznał na realizację inicjatyw dodatkowo ponad 250 tys. zł.  

Poznaj nowy świat dla seniorów

W przypadku tego projektu pierwotny budżet zadania wynosił prawie 2,4 mln zł. Po przyznaniu dodatkowych 234 tys. zwiększył się do ponad 2,6 mln zł. Dzięki pieniądzom do pracy w Dziennym Domu Pobytu w Zielonej Górze zostanie zaangażowany dodatkowy personel (salowe, pielęgniarka, opiekun medyczny). W placówce pojawią się także środki czystości i ochrony osobistej. Ogółem wsparcie pozwoli wspomóc do 100 seniorów w trudnej sytuacji życiowej. Do tej pory zakładano, że pomoc obejmie niespełna 50 osób.

EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej

O 122 tys. zł wzrośnie także budżet programu „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”. Po zmianie budżet zadania wyniesie prawie 2,6 mln zł. Dzięki dotychczas wydanym pieniądzom udało się poprawić warunki rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, wzmacnianiając ich potencjał oraz promując dobre praktyki. Chodziło m.in. o zorganizowanie sieci współpracy, czy też kampanii społecznych.

Dodatkowe środki na program zostaną przeznaczone do opracowania modelu innowacyjnych usług społecznych na terenach wiejskich w województwie lubuskim. Chodzi o tworzenie tzw. gospodarstw opiekuńczych, które są innowacyjnym rozwiązaniem i odpowiadają na potrzeby bezrobotnych mieszkańców wsi. Poza tym podmiotom ekonomii społecznej, które w swojej działalności oferują usługi użyteczności publicznej, zostaną przekazane środki ochrony osobistej, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Czytaj dalej