Zapraszamy na szkolenia Spotlight: Social Good online

Te intensywne wirtualne szkolenia są skierowane do organizacji pozarządowych. Celem kursów jest rozwijanie kompetencji, które wzmocnią obecność organizacji na Facebooku i Instagramie, pomogą im w budowaniu społeczności oraz zwiększą ich stabilność finansową.

Zastanawiasz się, jak lepiej kierować swoją organizacją non profit w dobie epidemii COVID-19? Na pewno zainteresują Cię nasze rekomendacje dotyczące wykorzystania narzędzi Facebooka oraz sposobów przekazywania informacji skutecznie i na czas. Opracowaliśmy je na podstawie zaleceń wiodących instytucji z obszaru ochrony zdrowia. 

Moduł 1 | 11.00 | Czwartek, 9 lipca Czytaj dalej

Działania NGO-sów w czasie epidemii. Wyjaśnienia Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego


Z początkiem czerwca weszło w życie rozporządzenie dotyczące “odmrażania” działań różnych podmiotów w czasie epidemii. Zapytaliśmy Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, jakie zasady powinny stosować NGO-sy przy najczęstszych i najbardziej standardowych działaniach, jak spotkania czy codzienna aktywność w siedzibie. Poniżej publikujemy wyjaśnienia Departamentu.

Aktywność organizacji pozarządowych przejawia się na wiele sposobów. Część z nich prowadzi działania w siedzibach i nie “wychodzi” do ludzi. Inne – przeciwnie – działają głównie “w terenie”. Dużo regulacji dotyczących funkcjonowania ma charakter szczegółowy – dedykowana jest konkretnej formie działalności. Są też jednak zasady ogólne. O nie właśnie pytaliśmy Departament, odnosząc się do kilku przykładowych aktywności NGO. Oto jaką odpowiedź otrzymaliśmy. Podkreślenia w tekście poniżej pochodzą od redakcji.

Wyjaśnienia Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM – w kwestii wskazania odpowiednich przepisów lub zaleceń sanitarnych, do których należy się stosować przy prowadzeniu swojej działalności przez organizacje pozarządowe – wystąpił do Ministerstwa Zdrowia oraz do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o przekazanie stanowiska według właściwości. 

Jak wskazano w przesłanych stanowiskach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 964, ze zm.) „Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób”. Uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 18 ust. 1.  Czytaj dalej

przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+, poprzez inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie ich umiejętności. Chcemy również, dzięki zabiegom rehabilitacyjnym lub fizjoterapeutycznym, wpłynąć na poprawę sprawności ruchowej i kondycji fizycznej tychże osób. I w końcu, naszym celem jest także rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnych wydarzeń kulturalnych skierowanych do osób z tej grupy wiekowej.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie: Czytaj dalej