Granty Meet and Code

Jak Meet and Code wspiera naukę kompetencji cyfrowych?

Naszą misją jest wspieranie lokalnych organizacji non-profit z całej Europy w przekazywaniu następnym pokoleniom młodych Europejczyków umiejętności z zakresu kodowania oraz kompetencji cyfrowych.

Granty Meet and Code

Meet and Code wsparło już ponad 2900 wydarzeń zaadresowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 24 lat. W 2020 roku, już po raz czwarty, Meet and Code wesprze organizacje non-profit z 35 krajów europejskich i umożliwi bezpłatny i równy dostęp do kodowania i edukacji cyfrowej w Europie.

By otrzymać grant, wydarzenie musi spełniać następujące kryteria: Czytaj dalej

Program Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla dziedzictwa”

Celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Program adresowany jest do fundacji i stowarzyszeń.

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania: Czytaj dalej

Konkurs Szybka Ścieżka po raz ostatni. 300 milionów złotych z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców


Szybka Ścieżka to konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 1 lipca NCBR ogłosił jego ostatnią edycję w tej perspektywie budżetowej Funduszy Europejskich. Przedsiębiorcy i konsorcja mogą starać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów. Nabór wniosków rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 14 września 2020 roku. Budżet konkursu to 300 milionów złotych.

Kryteria konkursu

Dofinansowanie jest przyznawane na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (to obowiązkowy element), ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wprowadzenia w działalności gospodarczej. Konkurs jest przeznaczony dla regionów słabiej rozwiniętych. Oznacza to, że miejsce prowadzenia prac badawczo-rozwojowych musi znajdować się poza województwem mazowieckim.

Nabór wniosków został podzielony na dwie rundy. W pierwszej, która rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia o dofinansowanie w łącznej kwocie 100 milionów złotych będą mogły ubiegać się duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja, również z MŚP i jednostkami naukowymi. Z kolei druga runda, która odbędzie się od 22 sierpnia do 14 września, jest skierowana do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Te będą mogły łącznie uzyskać dofinansowanie w wysokości 200 milionów złotych. Po każdej z rund nastąpi ocena wniosków, która potrwa do 120 dni.

Trwają również nabory w trzech konkursach tematycznych: „Szybka Ścieżka – OZE w transporcie” (do 10 lipca), „Szybka Ścieżka – Koronawirusy” (do 31 grudnia) oraz „Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence” (do 30 września). Czytaj dalej