Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania – Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni.

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza dnia  25 listopada 2019 r.
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
I. Rodzaj zadania: Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

  1. Wysokość środków przeznaczonych łącznie na realizację zadania  w latach 2020-2022 wynosi 2 100.000,00 zł, w tym: w 2020 – 700.000, 00 zł, w 2021 r. – 700.000,00 zł i w 2022 r. – 700.000,00 zł, pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
  2. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego innej kwoty niż przewidziane w niniejszym konkursie na realizację przedmiotowego działania.
  3. Wskazana w ogłoszeniu kwota na 2020 rok wynika z prowizorium budżetowego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz