Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+Inicjatywy lokalne 2020.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne2020można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części.

O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 nie mogąubiegać się beneficjenci programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2017-2019.

Nabór wniosków trwa do 9 grudnia 2019 roku.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz