Wnioski pokontrolne. Nieprawidłowości

Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca przekazuje do Państwa dyspozycji wykaz nieprawidłowości stwierdzanych w projektach realizowanych w ramach Osi I, II, III, IV, V i IX RPO Lubuskie 2020. Wykaz sporządzono w formacie Excel (link), aby umożliwić Państwu filtrowanie poszczególnych typów naruszeń (ustawa pzp, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku, zasada racjonalności, umowa o dofinansowanie, VAT- wywołujących skutki finansowe).

Instytucja Zarządzająca ma nadzieję, że przekazane do Państwa dyspozycji informacje pozwolą uniknąć powielania się  tych samych błędów w kolejnych realizowanych projektach.

Plik będzie na bieżąco aktualizowany. Szczegóły w linku.

Dodaj komentarz