Innowatorzy społeczni poprawiający jakość życia

W Poznaniu zaprezentowano kilka przykładów zrealizowanych innowacji społecznych a po prezentacji innowatorzy wymieniali się doświadczeniami w „stolikach” tematycznych:

  • wsparcie dzieci opiekunów,
  • dla osób z doświadczeniem onkologicznym,
  • dla seniorów,
  • dla osób z dysfunkcjami wzroku,
  • dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Kilku wyróżnionych innowatorów zaprezentowało wyniki prac nad swoimi projektami innowacyjnych rozwiązań dla usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych. Wsparcie systemu tworzenia oraz praktycznego zastosowania innowacji jako narzędzi skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Polsce jest istotnym obszarem działalności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wsparcie to jest realizowane w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, także poprzez tworzenie inkubatorów innowacji społecznych.  Szerzej o innowacjach w linku.

Dodaj komentarz