Innowatorzy społeczni poprawiający jakość życia

W Poznaniu zaprezentowano kilka przykładów zrealizowanych innowacji społecznych a po prezentacji innowatorzy wymieniali się doświadczeniami w “stolikach” tematycznych:

  • wsparcie dzieci opiekunów,
  • dla osób z doświadczeniem onkologicznym,
  • dla seniorów,
  • dla osób z dysfunkcjami wzroku,
  • dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Kilku wyróżnionych innowatorów zaprezentowało wyniki prac nad swoimi projektami innowacyjnych rozwiązań dla usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych. Wsparcie systemu tworzenia oraz praktycznego zastosowania innowacji jako narzędzi skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Polsce jest istotnym obszarem działalności Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wsparcie to jest realizowane w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, także poprzez tworzenie inkubatorów innowacji społecznych.  Szerzej o innowacjach w linku.

Zgłoś kandydata do nagrody zasłużonych w działalności na rzecz pomocy dzieciom im. Aliny Margolis-Edelman!

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacja Zeszytów Literackich od 2011 roku przyznają Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman dla osób zasłużonych w działalności na rzecz pomocy dzieciom. Organizatorzy czekają na zgłoszenia kandydatów do tegorocznej edycji do 5 kwietnia 2019 roku. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów – osób zaangażowanych społecznie lub zawodowo w pomoc dzieciom.

Kandydatami mogą być wolontariusze lub pracownicy organizacji pozarządowych, sektora oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości – nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, sędziowie, policjanci, etc. Na zgłoszenia Fundacja czeka do 5 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje w linku.

Pożyczki dla lubuskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Lubuskie firmy wciąż mogą sięgać po niskooprocentowane pożyczki w ramach projektu „Lubuski Filar 2020”. Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz pobudzanie inwestycji gospodarczych w skali regionu za pomocą pożyczek ze środków unijnych dla przedsiębiorców. W ramach Lubuskiego Filaru można otrzymać małą pożyczkę do 500 tys. zł i dużą pożyczkę do 2 mln zł. Aby dostać pieniądze należy zgłosić się do jednego z trzech pośredników finansowych wyłonionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

– Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.www.lfp.region.zgora.pl    

Zielona Góra: ul. Sulechowska 1, tel: (68) 329 78 42 Czytaj dalej