Międzynarodowa giełda i konferencja dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej i konferencji dla firm zainteresowanych wykorzystaniem „zielonych” technologii w przemyśle, w tym informatyzacją, automatyzacją oraz zwiększeniem efektywności procesów i technologii przemysłowych.

Firmy chcące wziąć udział w spotkaniach powinny być zainteresowane ubieganiem się o grant w ramach prowadzonego przez PARP programu Grantów Norweskich, w tym  stworzeniem partnerstwa projektowego z firmą norweską. Podmioty norweskie biorące udział w giełdzie kooperacyjnej będą nastawione na szukanie partnerów z Europy środkowo-wschodniej. Wnioskodawcami mogą być mikro, małe i średnie firmy prowadzące działalność na terenie Polski od co najmniej roku (zamknięty przynajmniej jeden rok obrotowy), które w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęły przychody ze sprzedaży w wysokości 600 tys. złotych.
Udział w giełdzie kooperacyjnej i towarzyszącej jej konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje w linku.

Konkurs Grantowy PSE.

„WzMOCnij swoje otoczenie” to nowy, ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki organizowany w ponad 70 polskich gminach przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Firma wesprze finansowo pomysły na realizację projektów społecznych, które wprowadzą pozytywne oraz trwałe zmiany w lokalnych społecznościach, a przy tym będą służyć mieszkańcom przez długie lata. Najciekawsze zgłoszenia mają szansę na grant
w wysokości do 20 000 zł. Nabór wniosków rozpoczyna się 18 lutego 2018 r.
i potrwa do 8 kwietnia br.

Każdy projekt może ubiegać się o dofinansowanie
w wysokości do 20 000 zł. PSE planują nagrodzić minimum jeden pomysł w każdej z gmin. Granty będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów realizacji projektów, które będą wywierały pozytywny wpływ na społeczność lokalną w ramach jednej z kategorii konkursowych:

  • rozwój przestrzeni publicznej,
  • oświata,
  • środowisko,
  • aktywizacja życia społecznego i kulturalnego,
  • zdrowie i opieka medyczna,
  • mała infrastruktura,
  • inne inicjatywy.

Szczegółowe informacje w linku.

Spotkanie. Granty PROO

Wojewoda Lubuski zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Narodowego Instytutu Wolności.

Spotkanie dotyczące zasad uczestnictwa
w konkursach oraz praktycznych wskazówek jak wypełnić wnioski o dotacje organizuje Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami.

Spotkanie dla organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego z przedstawicielem Narodowego Instytutu Wolności, dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, odbędzie się 27 lutego br. w Zielonej Górze, w sali konferencyjnej (s. 302,
III p.) Narodowego Funduszu Zdrowia Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego w godz.
10.00 – 12.00. Szczegółowe informacje w linku. Czytaj dalej