Spotkanie. Granty PROO

Wojewoda Lubuski zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Narodowego Instytutu Wolności.

Spotkanie dotyczące zasad uczestnictwa
w konkursach oraz praktycznych wskazówek jak wypełnić wnioski o dotacje organizuje Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami.

Spotkanie dla organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego z przedstawicielem Narodowego Instytutu Wolności, dotyczące Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, odbędzie się 27 lutego br. w Zielonej Górze, w sali konferencyjnej (s. 302,
III p.) Narodowego Funduszu Zdrowia Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego w godz.
10.00 – 12.00. Szczegółowe informacje w linku.

Lubuskie organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swój udział w wydarzeniu mailowo pod adresem monika.wawro@lubuskie.uw.gov.pl w terminie do 22.02.2019r.

Dodaj komentarz