Konkurs. Rozwój ekonomii społecznej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioski
o dofinansowanie realizacji projektu przyjmowane są do 11.02.2019r. do godz. 12.00.

Wnioski należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo
w linku.

Szkolenia. Mobilne Punkty Informacyjne w województwie lubuskim w lutym

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne konsultacje, w ramach których będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Najbliższe spotkania odbędą się:

  • 12 lutego  2019 roku w godz. od 09:00 do 11:30  w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku, ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko;
  • 12 lutego  2019 roku w godz. od 12:00 do 14:30 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie,
  • ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów;
  • 20 lutego  2019 roku w godz. od 09:00 do 11:30 w Urzędzie Miejskim w Małomicach,
  • Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice ;   
  • 20 lutego  2019 roku w godz. od 12:00 do 14:30 w Urzędzie Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15, 68-100 Żagań;
  • 26 lutego  2019 roku w godz. od 09:00 do 11:30 w Urzędzie Gminy Brzeźnica,
  • ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica;
  • 26 lutego  2019 roku w godz. od 12:00 do 14:30 w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański.

Przepisy. Standardy OWES

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż 23 stycznia br. Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał zmodyfikowane Standardy usług i działania OWES, tj. dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

W linku znajduje się pełna treść Standardów OWES
z naniesionymi modyfikacjami opisanymi we wcześniejszych akapitach oraz omówienie najważniejszych zmian w Standardach (link).