Przepisy. Standardy OWES

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż 23 stycznia br. Pan Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisał zmodyfikowane Standardy usług i działania OWES, tj. dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

W linku znajduje się pełna treść Standardów OWES
z naniesionymi modyfikacjami opisanymi we wcześniejszych akapitach oraz omówienie najważniejszych zmian w Standardach (link).

Dodaj komentarz