Konkurs. Rozwój ekonomii społecznej

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioski
o dofinansowanie realizacji projektu przyjmowane są do 11.02.2019r. do godz. 12.00.

Wnioski należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo
w linku.

Dodaj komentarz