Artykuł. Rozmowa z kierownikiem Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Z Martą Kowalską – kierownikiem merytorycznym LOWES – rozmawia dziennikarz EchoGorzowa Robert Borowy.

Marta Kowalska

W artykule pytania o cele i działalność Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, również o osoby wykluczone:
– Czy wokół nas jest dużo osób wykluczonych społecznie lub na tyle zagrożonych ubóstwem, że bez pomocy takich organizacji jak LOWES nie będą w stanie sobie poradzić?

– Trudno jest rozmawiać o bezrobociu w Gorzowie, gdyż praktycznie każdy, kto poszukuje pracy jest w stanie ją znaleźć. Jeżeli jednak rozmawiamy o obszarze wykluczenia społecznego, to poruszamy szerszy temat niż samo bezrobocie. Takim zjawiskom towarzyszyć musi coś jeszcze. Oczywiście jest pytanie, co? Dotychczasowe stereotypy dotyczące osób wykluczonych wskazywały głównie na choroby alkoholowe lub inne uzależnienia. Dzisiaj spoglądamy nieco inaczej na takich ludzi. Są to najczęściej osoby zagubione w życiu, przechodzące stany depresyjne lub inne podobne choroby. I samo pójście do pracy niewiele im da. Tacy ludzie nie są w stanie w niej się utrzymać bez profesjonalnej pomocy. Często są to ludzie młodzi i nie jest ich wcale mało.” (cyt.EchoGorzowa)

Całość wywiadu na stronie portalu EchoGorzowa w linku. Zapraszamy do lektury.

Dodaj komentarz