Konkurs. Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe

Po raz kolejny samorząd województwa lubuskiego ma blisko milion dla młodych.
Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył na realizację tego zadania 1 mln złotych. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, w roku 2018 dofinansowanie otrzymało ponad sto organizacji. Były to projekty z różnych obszarów: edukacji, tożsamości regionalnej, kultury, sportu, rekreacji – różne pomysły – jeden cel – aktywizacja młodzieży.

Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu wynosi do 10 tys. złotych! Tegoroczna edycja nawiązuje do dwóch sfer aktywizacji uczestników projektów: promowania idei świadomości obywatelskiej w nawiązaniu do 30-lecia wolnej, odrodzonej Polski a także idei integracji europejskiej w kontekście rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na BIP (link).

Konkurs. Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Szanowni Państwo! 4 marca 2019r. rusza nabór wniosków. Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych o dofinansowanie których można się starać zostały podzielone na trzy grupy: zadania inwestycyjne, poprawa warunków treningowych i budowa nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT (link), w terminie do 31 marca 2019r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie BIP (link)