Akcja. List w sprawie miejsca ekonomii społecznej w Rozporządzeniu EFS+

Szanowni Państwo! Decydują się losy ekonomii społecznej w przyszłej perspektywie finansowej UE 2021 – 2027. Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych rozpoczął akcję zbierania podpisów pod wnioskiem w sprawie miejsca ekonomii społecznej w Europejskim Funduszu Społecznym Plus. Pismo skierowane zostanie do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego.

W Parlamencie Europejskim procedowany jest wniosek (link) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Projekt zawiera niepokojące z punktu widzenia polskiego sektora społecznego zapisy odnoszące się do gospodarki społecznej i przedsiębiorstwa społecznego.

Zachęcamy wraz z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych wszystkie organizacje pozarządowe, federacje, związki działające na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej, jak i same podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, do podpisania petycji (link), która zostanie wysłana do polskich Posłanek i Posłów do Parlamentu Europejskiego. Podpisy można składać do 25 stycznia 2019 r.

Dodaj komentarz