Podpowiadamy. Zmiany we wzorze sprawozdania fundacji

Nie wszystkie Fundacje mają obowiązek składania sprawozdań ministrowi, który sprawuje nad nimi nadzór. Jest grupa fundacji zwolniona z tego obowiązku. To fundacje mające status organizacji pożytku publicznego, które sprawozdanie już złożyły. Pozostałe Fundacje składają sprawozdanie z wykorzystaniem ramowego wzoru, który opisany jest w rozporządzeniu.
Od 1 stycznia 2019 r. wzór ten wygląda inaczej.

Zmiany dotyczą zasadniczo regulacji, które weszły w życie ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzmi. Zgodnie
z zapisami, w sprawozdaniu Fundacja musi podać informację o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce jako pojedynczej operacji lub w formie powiązanych ze sobą kilku operacji, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji oraz nazwy nadawcy bądź odbiorcy. Oznacza to również konieczność wyodrębniania form płatności – z podziałem gotówka/przelew przy opisie kosztów i przychodów Fundacji.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (link) w tej sprawie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Dodaj komentarz