Dofinansowanie. Nowa edycja programu „Opieka 75+”

Szanowni Państwo. 

Od 10 grudnia gminy będą mogły skorzystać z środków finansowych w ramach nowej edycji programu „Opieka 75+”, czyli na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia. Program w przyszłym roku będzie działał
w rozszerzonej formie.

„Opieka 75+” realizowana jest od początku 2018 roku. Program został uruchomiony z myślą
o osobach, które ukończyły 75 lat. Jego celem jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych. W ramach programu, gminy realizujące usługi opiekuńcze samodzielnie i liczące maksymalnie 60 tys. mieszkańców – mogą skorzystać
z dofinansowania na świadczenie takich usług.

Żeby program nabrał większego rozpędu, ministerstwo rodziny zdecydowało, że w przyszłym roku „Opieka 75+” będzie realizowana w rozszerzonej formule i od 2019 roku program będzie skierowany nie tylko to osób samotnych w wieku 75 lat i więcej (jak było do tej pory), ale też do seniorów, którzy mają rodziny. W przyszłym roku z programu będą mogły skorzystać także te gminy, których realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne założone przez jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki temu program obejmie zasięgiem większą liczbę gmin.

Oferty o dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych gminy mogą składać do 11 stycznia 2019 roku.

Dodaj komentarz