Konkurs. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Przypominamy. Od 30 listopada można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W nowej edycji programu do wzięcia jest 40 mln złotych. Oferty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w generatorze ofert dostępnym pod adresem https://asos2019.mpips.gov.pl.

Dokumenty należy składać do 21 grudnia, do godziny 16. Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej ogłosi wyniki konkursu najpóźniej do 15 marca 2019 roku.
Czytaj dalej

GALA. Lubuski Włącznik – Lider Biznesu Społecznego

7 grudnia 2018 roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyła się Gala, podczas której poznaliśmy Lubuskich Włączników- Liderów Biznesu Społecznego (link do strony).

My, jako organ, który powołał do życia wiele przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej  – zgłosiliśmy nasze jednostki do udziału 
w konkursie! Po weryfikacji formalnej wszystkich zgłoszonych przez nas podmiotów, do dalszego etapu przeszło 14 podmiotów!
Czytaj dalej