Konkurs. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Przypominamy. Od 30 listopada można składać oferty w konkursie na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. W nowej edycji programu do wzięcia jest 40 mln złotych. Oferty należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w generatorze ofert dostępnym pod adresem https://asos2019.mpips.gov.pl.

Dokumenty należy składać do 21 grudnia, do godziny 16. Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej ogłosi wyniki konkursu najpóźniej do 15 marca 2019 roku.

O dofinansowanie starać mogą się m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Wysokość dotacji to maksymalnie 200 tysięcy złotych, natomiast podmioty, które starają się  o dofinansowanie muszą dysponować co najmniej 10 proc. wkładem własnym. 
W projekcie budżetu na 2019 rok na realizację programu zapisano w sumie 40 mln złotych. 


Rządowe dofinansowanie przeznaczane jest na tworzenie oferty aktywności społecznej, pozwalającej na zagospodarowanie potencjału osób w wieku powyżej 60 lat. Priorytetem jest edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, a także partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla seniorów. 
Z tych środków będą dofinansowane projekty, które będą wpływały na poprawę jakości i poziomu życia seniorów. Program powstał
z myślą o osobach, które kończą swoją aktywność zawodową.

Ogłoszenie o konkursie

Dodaj komentarz