Spotkanie. FiO 2019

Spotkanie
z ekspertem Narodowego Instytutu Wolności

Szanowni Państwo. 11 grudnia br. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie odbyło się spotkanie z ekspertem Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Podczas spotkania informacyjnego przedstawiono założenia
i zasady uczestnictwa w konkursach w ramach FIO 2019 oraz przybliżono Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Ogłoszenie konkursów na realizację zadań publicznych nastąpi w drugiej połowie grudnia 2018r. Wnioski będzie można składać przez generator na stronie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (link)

Konferencja. “Pokonać przemoc”

14.12.2018 Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna

Konferencja “Pokonać Przemoc” została zorganizowana przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Działanie odbyło się w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Gości powitała Pani Beata Kulczycka – Dyrektor
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Podczas konferencji omawiano problemy przemocy w rodzinie, jej konsekwencje oraz profilaktykę wczesnego wykrywania przemocy w rodzinie oraz problemy uzależnienia, które – jak mówią statystyki – mają duży wpływ na zjawisko przemocy. Uczestnicy otrzymali publikację – Informator dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który ma pomóc w identyfikacji przemocy, obalić mity i w którym znajdziemy szeroko omówione sposoby uzyskania pomocy. Informator jest dostępny w gorzowskich placówkach GCPR oraz Policji.  Czytaj dalej