Konferencja. „Pokonać przemoc”

14.12.2018 Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna

Konferencja „Pokonać Przemoc” została zorganizowana przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Działanie odbyło się w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Gości powitała Pani Beata Kulczycka – Dyrektor
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Podczas konferencji omawiano problemy przemocy w rodzinie, jej konsekwencje oraz profilaktykę wczesnego wykrywania przemocy w rodzinie oraz problemy uzależnienia, które – jak mówią statystyki – mają duży wpływ na zjawisko przemocy. Uczestnicy otrzymali publikację – Informator dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który ma pomóc w identyfikacji przemocy, obalić mity i w którym znajdziemy szeroko omówione sposoby uzyskania pomocy. Informator jest dostępny w gorzowskich placówkach GCPR oraz Policji. 

Prelegentami były Pani Anna Sadzik – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Pani Agata Kądziołka – Przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Pani Iwona Szpakowska – Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Pani Edyta Duszczak – Psychoterapeutka z Ośrodka Rozwoju i Psychoterapii „Dwa Krzesła” oraz Jolanta Serbakowska – Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.

Dodaj komentarz