Spotkanie. FiO 2019

Spotkanie
z ekspertem Narodowego Instytutu Wolności

Szanowni Państwo. 11 grudnia br. w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie odbyło się spotkanie z ekspertem Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Podczas spotkania informacyjnego przedstawiono założenia
i zasady uczestnictwa w konkursach w ramach FIO 2019 oraz przybliżono Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Ogłoszenie konkursów na realizację zadań publicznych nastąpi w drugiej połowie grudnia 2018r. Wnioski będzie można składać przez generator na stronie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (link)

Dodaj komentarz