Przepisy. Zarejestruj Koło Gospodyń Wiejskich28 listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o kołach gospodyń wiejskich!

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich jak i kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich. Koło może założyć dziesięć osób i na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych. Czytaj dalej

Spotkanie. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

W siedzibie Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul.Przemysłowej 53, trwa spotkanie sygnatariuszy partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, którzy przybyli z całego województwa. Tematem spotkania są “Nowe wyzwania wykluczenia społecznego – poszukajmy rozwiązań”.

Głównym celem spotkania jest wypracowanie form służących wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej w subregionie gorzowskim. Dyskusja toczy się nad charakterystyką dzisiejszego klienta, gdzie omawiane są największe problemy i nowe zjawiska prowadzące do wykluczenia. Ponadto poruszane są kwestie partnerstwa, zgłoszone rekomendacje i propozycje koniecznych interwencji partnerstwa.

Organizatorem spotkania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.