Spotkanie. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

W siedzibie Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul.Przemysłowej 53, trwa spotkanie sygnatariuszy partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, którzy przybyli z całego województwa. Tematem spotkania są „Nowe wyzwania wykluczenia społecznego – poszukajmy rozwiązań”.

Głównym celem spotkania jest wypracowanie form służących wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej w subregionie gorzowskim. Dyskusja toczy się nad charakterystyką dzisiejszego klienta, gdzie omawiane są największe problemy i nowe zjawiska prowadzące do wykluczenia. Ponadto poruszane są kwestie partnerstwa, zgłoszone rekomendacje i propozycje koniecznych interwencji partnerstwa.

Organizatorem spotkania jest Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Dodaj komentarz