Nowy Program. Niskoprocentowe pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Przedsiębiorcy, Liderzy, Prezesi! Ruszył nowy program Funduszu Pożyczkowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej!

Jest to nowy program realizowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych FRW.

Uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego projekt niskooprocentowanych pożyczek ma na celu rozszerzenie działalności, wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych przedsięwzięć, przechodzenie przez nowe przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania. Dodatkowo, przedsięwzięcie finansowane w ramach instrumentu pożyczkowego powinno generować korzyści społeczne. Dzięki FP PES podmioty ekonomii społecznej mogą rozpocząć, rozszerzyć lub wzmocnić prowadzoną działalność oraz realizować nowe przedsięwzięcia i tworzyć kolejne miejsca pracy.

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są przedsiębiorstwa społeczne, podmioty reintegracyjne, w szczególności: Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz organizacje pozarządowe lub podmioty pożytku publicznego, w szczególności: spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, spółki non-profit.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj (link).

Dodaj komentarz